Technologie Informatyczne

Administrator Baz Danych

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Administrator Baz Danych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących
w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Baz Danych, m.in, takie jak:

 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 11. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe.
 12. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Certyfikat ICVC/BI 20004.19 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  instytucjach państwowych, bankach, uczelniach, dużych i małych przedsiębiorstwach, a także w firmach, które specjalizują się w usługach informatycznych i administracyjnych z dziedziny ochrony danych osobowych.

Certyfikat ICVC/BI 20004.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), m.in, takie jak:

 1. Znajomość ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych
 2. Wiedza dotycząca środków organizacyjnych i technicznych, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Umiejętność wypełnienia i prowadzenia stosownej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 4. Wiedza dotycząca wdrażania środków zapobiegawczych przeciw nadużyciu danych osobowych
 5. Znajomość zasad opracowywanie i wprowadzanie w życie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 6. Znajomość procedur dotyczących wydawanie oraz odbieranie upoważnień od pracowników danej organizacji
 7. Umiejętność prowadzenia rejestru, umożliwiającego rzetelny nadzór nad systemem określającym dostęp poszczególnych pracowników do zbiorów danych
 8. Umiejętność administrowania hasłami użytkowników
 9. Wiedza dotycząca zabezpieczeń komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe.
 10. Znajomość zasad dotyczących pisania sprawozdania w przypadku naruszenia danych osobowych
 11. Wiedza dotycząca zabezpieczeń pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe
 12. Wiedza dotycząca zapewnienia/włączenia awaryjnego zasilania komputerów mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych
 13. Umiejętność tworzenia kopii awaryjnych i znajomość zasad ich przechowywania
 14. Wiedza dotycząca procesu obiegu dokumentów związanych z przetwarzaniem danych
 15. Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego reagowania

Administrator Stron Internetowych

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 Administrator stron internetowych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora stron internetowych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 2. Umiejętność zarządzania serwerem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej
 3. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 4. Umiejętność przywrócenia strony w razie awarii
 5. Umiejętność analizowania ruchu na stronie, jej obciążenia i optymalizacja
 6. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 7. Umiejętność stworzenia kopii awaryjnej
 8. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Znajomość słownictwa technicznego związanego z administrowaniem stron internetowym w języku angielskim ( języki prezentacji i programowania stron)
 15. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Grafik Komputerowy

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 Grafik Komputerowy potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafika Komputerowego m.in, takie jak:

 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 3. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 4. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 5. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 6. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 7. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 8. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 9. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 12. Radzenie sobie ze stresem
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji w dziale marketingu, przy planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych, przygotowaniu ofert handlowych i materiałów reklamowych.

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży.
 2. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta.
 3. Znajomość podstaw grafiki komputerowej.
 4. Wiedza na temat wdrażania strategii i metod promocji.
 5. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych.
 6. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów.
 7. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami.
 8. Znajomość podstawowych zasad obsługi programów graficznych.
 9. Znajomość zasad pozycjonowania.
 10. Wysoki poziom kreatywności.
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.
 12. Radzenie sobie ze stresem.
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy.
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Projektant i Administrator Baz Danych

Certyfikat ICVC/AB 20004.18 Projektant i administrator baz danych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  bankach, uczelniach, dużych i małych przedsiębiorstwach, a także w firmach, które specjalizują się w usługach informatycznych i administracyjnych.

Certyfikat ICVC/AB 20004.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektanta i administratora baz danych, m.in, takie jak:

 1. Znajomość baz danych
 2. Umiejętność  tworzenia, instalowania i uaktualniania informacji zawartych w bazach
 3. Wiedza na temat przechowywania i archiwizowania danych
 4. Zdolność analizowania efektywnego i prawidłowego działania bazy danych
 5. Wiedza dotycząca porządkowania i aktualizacji bazy danych
 6. Umiejętność rozwiązywanie problemów aplikacyjnych opartych o bazy danych
 7. Umiejętność przeprowadzenia audytu bieżącej infrastruktury bazy danych
 8. Wiedza z zakresu metod pomiarowych i programów testujących sprawność działania programów i sprzętu
 9. Umiejętność opracowywania zasad i procedur podłączenia nowych użytkowników
 10. Umiejętność opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia  haseł dostępu do informacji.
 11. Wiedza dotycząca wdrażania metod utajniania danych w zależności od typu
 12. Umiejętność dostosowywanie aplikacji do wymagań użytkowników
 13. Podejmowanie szybkich decyzji na temat trybu pracy systemu bazy danych lub jej wyłączenia
 14. Radzenie sobie ze stresem
 15. Umiejętność analitycznego myślenia

Programista Stron WWW

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 Programista Stron WWW - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji