Spedycja i transport

Magazynier

Certyfikat ICVC/MA 20003.18 Magazynier - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w magazynach przemysłowych lub handlowych.

Certyfikat ICVC/MA 20003.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazyniera, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizowania stanowiska pracy
 2. Znajomość przepisów BHP oraz ergonomii pracy
 3. Umiejętność planowania i sterowania zapasami magazynowymi
 4. Znajomość zasad przyjmowania towarów do magazynu
 5. Wiedza dotycząca składowania i przechowywania towarów
 6. Znajomość dokumentacji magazynowej
 7. Umiejętność obsługi systemów informatycznych
 8. Wiedza produktowa
 9. Predyspozycje do pracy z klientem – umiejętności komunikacyjne
 10. Umiejętność współpracy z klientami i dostawcami
 11. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży
 12. Znajomość procedur reklamacyjnych
 13. Umiejętność kompletowania i rozsyłania towarów
 14.  Poczucie odpowiedzialności i rozwaga
 15.  Umiejętność konserwacji przyrządów magazynowych

Spedytor, Specjalista ds. logistyki

Certyfikat ICVC/SL 20003.19 Spedytor, Specjalista ds. logistyki - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL   (Transport- Spedycja-Logistyka)

Certyfikat ICVC/SL 20003.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Spedytora, Specjalisty ds. logistyki, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne - komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 14. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem

Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie

Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/ MKF 20020.04 Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MKF 20020.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Wiedza na temat obsługi kas fiskalnych
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Magazynier z Obsługą Klienta

Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 Magazynier z Obsługą Klienta - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta