Prowadzenie obsługi biura

W 2021 złożyliśmy wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie uprawnienia Instytucji Certyfikującej. W nowym roku poinformujemy Państwa o statusie sprawy.