Gastronomia

Barman

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 Barman, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach,pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barmana  m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 9. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów - dobór składników
 10. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 11. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13.  Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

Pomoc Kuchenna

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 Pomoc Kuchenna, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocy Kuchennej  m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza z zakresu gotowania
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego przeprowadzenia obróbki wstępnej warzyw ( mycie, obieranie, czyszczenie)
 4. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 5. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych.
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Znajomość obsługi maszyn gastronomicznych
 8. Umiejętność porcjowania i wydawania posiłków
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – umiejętność aktywnego słuchania
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Umiejętność przygotowania prostych dań, jak np. sałatki, sosy

Pracownik Małej Gastronimii

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 Pracownik Małej Gastronomii - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i p.poź.

Pracownik Utrzymania Czystości

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 Pracownik Utrzymania Czystości - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Utrzymania Czystości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Utrzymania Czystości
 2. Podstawowa wiedza na temat pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
 3. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku 
 5. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 6. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 7. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych 
 8. Znajomość zasad utrzymania czystości w specjalistycznych obiektach, takich jak: szpitale i ośrodki zdrowia
 9. Specjalistyczna wiedza dotycząca prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń czyszczących
 10. Umiejętność zarządzania czasem

Pizzer-Kucharz

Certyfikat ICVC/PK 20115.15  Pizzer - Kucharz - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w pizzeriach, kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, barach, punktach sprzedaży jedzenia na wynos.

Certyfikat  ICVC/PK 20115.15  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pizzer - Kucharz m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pizzer-Kucharz
 2. Wiedza z zakresu towaroznawstwa w produkcji pizzy
 3. Wiedza z zakresu technik wyrabiania i formowania ciasta, procesów dojrzewania ciasta, przygotowania sosu, procesu wypieku
 4. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 5. Umiejętność przygotowania ciasta i wypiekania pizzy
 6. Umiejętność przygotowywania sosu
 7. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 8. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych
 9. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 10. Znajomość obsługi urządzeń gastronomicznych
 11. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 14. Właściwa postawa etyczna
 15. Umiejętność dbania o własny rozwój zawodowy