Gastronomia

Barman

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 Barman, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach,pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barmana  m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 9. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów - dobór składników
 10. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 11. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13.  Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

Pomoc Kuchenna

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 Pomoc Kuchenna, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocy Kuchennej  m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza z zakresu gotowania
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego przeprowadzenia obróbki wstępnej warzyw ( mycie, obieranie, czyszczenie)
 4. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 5. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych.
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Znajomość obsługi maszyn gastronomicznych
 8. Umiejętność porcjowania i wydawania posiłków
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – umiejętność aktywnego słuchania
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Umiejętność przygotowania prostych dań, jak np. sałatki, sosy

Pracownik Małej Gastronimii

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 Pracownik Małej Gastronomii - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i p.poź.

Pracownik Utrzymania Czystości

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 Pracownik Utrzymania Czystości - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Utrzymania Czystości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Utrzymania Czystości
 2. Podstawowa wiedza na temat pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
 3. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku 
 5. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 6. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 7. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych 
 8. Znajomość zasad utrzymania czystości w specjalistycznych obiektach, takich jak: szpitale i ośrodki zdrowia
 9. Specjalistyczna wiedza dotycząca prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń czyszczących
 10. Umiejętność zarządzania czasem

Kelner

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach  i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelnera  m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej