Egzaminy językowe

Egzaminy z języka polskiego zostały dodane do naszej oferty w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rzetelne rozpoznanie kwalifikacji językowych obcokrajowców napływających do Polski. Testy oferowane przez nas są przyjazne kandydatom i nie wymagają szczegółowego przygotowania pod typ egzaminu. Aby sprostać różnorodnym potrzebom w zakresie rozpoznania kwalifikacji językowych, oferujemy dwa rodzaje egzaminów z języka polskiego.

• Egzaminy zwięzłe oferowane są na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Są to egzaminy pisemne i składają się z jednej części zawierającej 25 pytań wielokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 50 minut. Są to egzaminy potwierdzające kompetencje egzaminowanego. 

• Egzaminy rozszerzone są zgodne z ramą proceduralną opartą na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i spełniają jej wytyczne. Spełniają tym samym wymogi określone przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów wspófinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Ten rodzaj egzaminu oferujemy na poziomie A1, A2 i B1.
Składa się on z czterech części:
• Czytanie ze zrozumieniem. Na tę część testu składają się pytania wielokrotnego wyboru oraz polecenia z uzupełnianiem luk w tekście. Trwa ona 50 minut.
• Wypowiedź pisemna. Egzaminowany proszony jest o napisanie jednego tekstu na dany temat o długości 50-100 słów. Część ta trwa 20 minut.
• Rozumienie ze słuchu. Egzaminowany dwukrotnie odsłuchuje tekst odtwarzany w czasie egzaminu i odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające poziom zrozumienia tekstu. Czas trwania to 20 minut.
• Wypowiedź ustna. Rozmowa z egzaminowanym na konkretny temat trwająca 10 minut.

Aby zdać egzamin, kandydat musi osiągnąć wynik pozytywny z każdej z poszczególnych jego części.
Wszystkie części egzaminu przeprowadzane są w tym samym dniu.