Certyfikacja RODO

W wyniku naszych doświadczeń opracowaliśmy System Bezpieczeństwa Danych Osobowych, którego bazowym dokumentem jest  autorski Kodeks Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Kodeks określa zasady i wymagania w zakresie certyfikacji Systemu Bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach państwowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, niezależnie od formy przetwarzania (w sposób tradycyjny czy w systemach informatycznych).

Kodeks został opracowany na podstawie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem certyfikacji Systemu Ochrony Danych Osobowych jest zapewnienie wymaganego stanu, w ramach którego jednostka certyfikująca potwierdza, iż System:

- odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem;
- chroni prawa i wolności osób, których dane dotyczą;
- gwarantuje stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku poszczególnych czynności przetwarzania (zabezpiecza przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, utratą, modyfikacją, nieuprawionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które są przesyłane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób).

Organizacja, która zdecyduje się certyfikować System Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zapewnia tym samym:
- zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych i technicznych w formie zabezpieczeń przed zagrożeniami danych osobowych;
- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych;
- okresowe szacowanie ryzyka występujących zagrożeń dla zbiorów danych osobowych lub poszczególnych czynności przetwarzania;
- bieżącą kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
- monitorowanie skuteczności zastosowanych środków ochrony danych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani możliwością certyfikacji Systemu zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 784 014 484 lub mailowo: certyfikacja@icvc.eu.