Certyfikacja ISO

ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. jest przedstawicielem jednostki  certyfikującej  DeuZert®, akredytowanej przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
Oferujemy państwu certyfikację systemów zarządzania oraz usług w sektorze edukacji, zgodnie z następującymi międzynarodowymi wymaganiami:

  •  ISO 29990:2010 Usługi w zakresie kształcenia nieformalnego i szkoleń (link)
  •  ISO 29993:2017 Usługi edukacyjne i edukacja poza kształceniem formalnym- wymagania dotyczące usług (link)
  •  ISO 21001:2018 Organizacje edukacyjne - systemy zarządzania dla organizacji edukacyjnych - wymagania ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania (link)

Oferujemy także usługi certyfikacji w zakresie następujących międzynarodowych norm:

  • ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością,
  • ISO/IEC 27001:2013 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty certyfikacji systemów zarządzania zapraszamy na stronę DeuZert Polska (www.deuzert.pl).