ICVC Certyfikacja Sp. z o. o. realizuje zintegrowany proces wieloetapowej walidacji i certyfikacji, prowadzący do uzyskania formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

System ICVC gwarantuje ustandaryzowany przebieg procesu kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

Kwalifikacja ICVC kończy się uzyskaniem Certyfikatu ICVC, który poświadcza ekspercki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych certyfikowanej osoby odpowiadający wysokiej normie jakościowej systemu ICVC.

ICVC gwarantuje pełną i weryfikowalną bezstronność procesu kwalifikacji, jak również jego trafność i rzetelność.
Certyfikowani Egzaminatorzy ICVC są niezależnymi ekspertami z danej dziedziny.

Egzaminy